0901356998
200 đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10
tommy.honghung@gmail.com

Cho thuê