0901356998
200 đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10
tony.honghung@gmail.com

thuê 2 phòng ngủ